28 October – 06 November 2018

CONVERSATION


Artists: Sara Gackowska, Hatsuko Kobayashi, Takashi Kojima, Julia Maria Künnap, Eriko Matsuda, Daniel Michel, Nicole Schuster, Fumiki Taguchi, Aki Yamamoto and Carina Shoshtary

Location: Het Labo Atrium, 5 Chome-16-2 Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo 160-0023, Japan

https://www.hetlaboatrium.info/

@